Film je predstavitev neke zgodbe, dogajanja, velikokrat pa ima nauk. Tako film predstavlja področje sedme umetnosti kot tudi eno najbolj razširjenih oblik zabave. Filmska umetnost je ena najmlajših umetnosti. Združuje besedno, likovno, glasbeno, plesno, gledališko umetnost. Film je sestavljen iz posameznih členov, ki jim pravimo fotografije. Osnova filma je torej fotografija-kot eno sekundo filma v bistvu vidimo več zaporednih fotografij. N< začetku so posnete slike na celuloidnem traku predvajali s hitrostjo 16 ali več slik na sekundo. Film je začel nastajati, ko je Thomas Alva Edison prvi združil več posameznih fotografij na perforiranem filmskem traku. Na začetku 20. stoletja so filmske zgodbe posnele kar nekaj mogočnih filmov. Italijani so snemali filmske spektakle, kot so Julij Cezar, Padec Troje in Cabiria, Francozi so se zavzemali za zgodbe velikih pisateljev, danska filmografija pa je vpeljala v film velike raznolikosti; bila je predhodnica Hoolywooda.

film

Poznamo nemi film, ki je film brez zvočne spremljave. Vendar pa nemi film ni bil čisto zmeraj nemi, saj jih je spremljala glasba, ki so jo izvajali v živo. Najprej so imeli samo improvizirano spremljavo klavirja. Manjša mesta so tako imeli pianista, večja mesta pa nato kar cel orkester. Ker nemi filmi niso imeli dialogov, ter ostalih govorov, so filmarji naslovov filmov priredili tako, da je občinstvo razumelo vsebino filma. Igralci so imeli v nemih filmih največjo vlogo in so morali znati zelo dobro izražati svoja čustva in mišljenja preko obrazne mimike in govorico telesa, saj so morali gledalcem ponazoriti dogajanje v filmu. Eden najbolj znanih igralcev pa je zagotovo Charlie Chaplin. Bil je igralec pa tudi nenadomestljiv komik in velik človek. V nemih filmih je velikokrat igral smešnega brkatega potepuha. Filme je Charlie Chaplin snemal že od leta 1913. Strokovnjaki ocenjujejo, da se je skozi leta izgubilo in uničilo na tisoče nemih filmov. V prvi polovici 20. stoletja so filme snemali na zelo hitrem vnetljivem snemalnem traku, tako da se jih je na ta način uničilo kar nekaj, veliko pa so jih uničili načrtno, saj se niso zavedali njihovega pomena in vrednosti. Prvi celovečerni film je nastal leta 1927 in je imel naslov Pevec jazza, v glavni vlogi pa je nastopil takratni popularni pevec Al Jolson. Zvočni filmi so, ko jih je publika že sprejela popolnoma zasenčili neme, tako da se je za veliko filmskih zvezd nemega filma kariera kmalu končala. Film seje začel razvijati tudi v deželah, ki filmske umetnosti prej niso poznale. Ustvarjalci so začeli v filmih upodabljati različne teme, tako, da ne morejo več govoriti o filmskih šolah. Nekateri ljudje filme gledajo iz sprostitve, večinoma pa zato, ker je v nekaterih filmih veliko akcije, pustolovščine, komedije.