Psihologija je veda o psihološkem procesu pri človeku. Preučuje odnos do samega sebe, duševne procese, kako se vede do drugih, osebnost in kako se vede v različnih okoljih. Psihologija uporablja posebne metode in poskuša razlagati čim bolj razumljivo. Cilj Psihologije je da pacientu spremeni vedenje. Ljudje, ki se ukvarjajo iz tem poklicem se imenujejo psihologi. Pacientovo vedenje preučuje v laboratoriju ali pa v naravnem okolju. Preučevanje in opazovanje traja več dni ali pa tudi več let. Psihologija je začela kot filozofija o človeku. Povezujejo jo tudi iz drugimi znanostmi. Psihologija ima več ciljev. Cilji te vede so teoretični in praktični.

psihologija

Največ je panog, ki delajo na teoriji, kognitivne psihologije delajo eksperimente in preučujejo različne vrste procesov, razvojne psihologije preučujejo spremembe, ki se pojavijo pri odnosu pacienta, socialne psihologije preučujejo vpliv psihologije, osebnostne psihologije preučujejo razlike med pacienti, psihometrija meri psihološke pojave, psihopatologija preučuje odklonsko vedenje, psihofiziologija preučuje biološko osnovo vedenja. Praktičnih panog je veliko manj od teoretičnih, psihologije dela preučuje vplive iz fizikalnih in socialnih vidikov, pedagoške psihologije odkrivajo načine poučevanja in načela učenja, klinične psihologije preučujejo načine pomoči za vsakega posameznika ali za vsako posamezno skupino. Nastajajo tudi druge panoge, ki so povezane iz psihologijo. Psihologe lahko najdete v šola, vrtcih, zavodih, bolnišnicah in v zdravstvenih domovih…. Vsi psihologi morajo dokončati določeno stopnjo izobraževanja in končati akademsko izobraževanje in dobiti okoli 300 kreditnih točk in opraviti eno leto prakse zato da lahko opravljajo psihološke dejavnosti. Dobijo tudi EuroPsy, ki jim zagotovi izvajati psihološke dejavnosti. Psihologija je začela veljati šele od 19. stoletja naprej. Leta 1879 je Wilhelm Wundt zgradil prvi laboratorij, ki je bil namenjen psihologiji. Wilhelm Wundt je eden od ustanoviteljev Psihologije. Sigmund Freud je bil začetnik psihologije. Med 19. in 20. stoletjem so nastale šole za psihologijo in razvile so se različne oblike psihologije. Sodobna Psihologija je zelo široka in preučuje ogromno tem ampak nekatere teme zavzema malo bolj zaradi večje pomembnosti. Nekatere teme zavzemajo zaradi lažje dostopnosti ali pa ker so bolj priljubljene. Poklicni psihologi imajo več pristopov za vsako situacijo.