Kanalete so rešetke za odtekanje vode. Te rešetke se uporabljajo tako v kopalnicah, kot pri tuših, doma in na javnih mestih lai v hotelih in kampih. Dejansko se različne kanalete uporabljajo tudi v kuhinjah, še posebej restavracijah, delavnicah, servisih, na dvoriščih, ob pločnikih in cestah ter na parkiriščih. Izbor je kar velik in si ga oglejte na tej povezavi https://2pr.si/sl/kanalete_in_resetke/. Različne rešetke so za različno uporabo. Sestavljen so iz pokriva, torej iz rešetke in spodnjega dela, ki je otočni kanal za vodo ali maščobe in umazanijo.

kanalete

Če boste potrebovali kanalete za kopalnice oziroma tam, kjer se ljudje tuširajo in kopajo, potem izberite take rešetke, da bodo zadržale velike kose, ki bi lahko zašli v kanal in ga zamašili, medtem ko voda, milo in lasje lahko odtekajo v odtok ter naprej v za to primerno greznico ali čistilno napravo lai javni kanalizacijski sistem. Medtem ko so na primer rešetke za kuhinje, delavnice in servise ter parkirišča, kjer je možnost izliva maščob ter olj, drugačne. Poleg imajo še posebne lovilce teh nevarnih odpadkov, da preprečijo izliv v naravo.

Prednost teh rešetk je v tem, da se jih da odstraniti in da je možno kanal pod rešetko dobro očistiti. Zato so kanalete najbolj priljubljene za urejanje odtokov odpadne vode in za urejanje komunalnih ter meteornih voda. Kanalete so izjemno učinkovite pri velikih nalivih, zato se voda na pločnikih, cestah in parkiriščih ne zadržuje. Sposobne so požreti res velike količine  vode ter hkrati zadržati listje ter drugo nesnago, ki bi lahko zamašila odtoke.

Vseeno je treba po neurjih pregledati rešetke, če jih ni listje preveč prekrilo, ker potem voda odteka mimo kanalet naprej. Zato je treba listje s kanalet vedno očistiti, kot na primer odpadlo sadje ali kakšno drugo umazanijo, ki preprečuje odtok vode. To velja tudi za pesek ali maščobo, ki se nabereta v kanalu, ki je za to narejen.